محصولات هوازی Health One

Hera  9000  i

تردمیل هوشمند

 

بانمایشگر LED؛23 اینچ یکپارچه

طول 2285 میلی متر
عرض 870 میلی متر
ارتفاع 1810 میلی متر
وزن کاربر 180کیلوگرم
وزن 205کیلوگرم

Hera  8000  i

تردمیل هوشمند

 

بانمایشگر LED؛23 اینچ Full HD

طول 2210 میلی متر
عرض 934 میلی متر
ارتفاع 1725 میلی متر
وزن کاربر  180کیلوگرم
وزن 200 کیلوگرم

Hera  7000  i

تردمیل هوشمند

 

بانمایشگر LCD؛15 اینچ HD

طول 2210 میلی متر
عرض 934 میلی متر
ارتفاع 1460 میلی متر
وزن کاربر  180کیلوگرم
وزن 215 کیلوگرم