دوچرخه ثابت

دوچرخ ثابت       X-Revolution

ابعاد 102x107x63 سانتیمتر
وزن استفاده کننده 150 کیلوگرم
وزن 63 کیلوگرم
وزن چرخ لنگر 23 کیلوگرم
انتقال نیرو Poly V